Varm

Köp Ketamin Rotex 50mg/1ml

Klart

Beskrivning

Köp Ketamine Rotex 50mg/1ml online

Köp Ketamin Rotex online

Ketamin HCL är ett läkemedel som främst används vid anestesi. Andra användningsområden är kronisk smärta och sedering vid intensivvård.

Den plötsliga ökningen som orsakas av ketamin varar ungefär en timme. Den börjar två till fem minuter efter att man rökt eller intagit en dos. Vid injektion inträffar den cirka 30 sekunder efter injektionen.

Den överväldigande känslan av avslappning som användaren upplever initialt under det höga kallas ofta en "full body buzz". Vissa användare beskriver till och med att det känns som om de flyter utanför kroppen. Många människor har hallucinationer som kvarstår längre än effekterna av anestesi.

Ökade doser kan resultera i starkare effekter; individer har beskrivit fullständig och total dissociation från sin kropp. Symtomen är jämförbara med vad många som har haft nära-döden-upplevelser har beskrivit, och sägs vara i "K-hålet".

Du kan köpa Ketamine Rotex 50 mg/10 ml billigt online.

Ytterligare information

Antal

5Vials, 10Vials, 15Vials, 25Vials, 50Vials, 100Vials, 250Vials

Relaterade produkter

Utvalda produkter